top of page

Blijf jij ook vasthouden aan fout of destructief gedrag?

Als coach merk ik vaak dat mensen vasthouden aan foutief of destructief gedrag, ondanks dat ze zich bewust zijn van de negatieve gevolgen en het bestaan van mogelijke oplossingen. Deze weerstand tegen verandering manifesteert zich in verschillende contexten, zoals verslavingen (bijvoorbeeld roken, alcoholgebruik of (emotie-)eten, mentale problemen (zoals angstig zijn, overmatig piekeren en zorgen maken) en herhaaldelijke blootstelling aan stressvolle situaties. In veel gevallen zijn mijn cliënten op de hoogte van mogelijke oplossingen, maar aarzelen ze om deze toe te passen vanwege de uitdagingen of confrontaties die verandering met zich mee kan brengen.

Mensen voelen zich vaak veilig en comfortabel in hun huidige situatie, ondanks de negatieve gevolgen. Verandering kan leiden tot onzekerheid en angst voor het onbekende, waardoor ze vasthouden aan hun huidige gedragspatronen.


Bovendien spelen cognitieve dissonantie en zelfrechtvaardiging een rol in het in stand houden van destructief gedrag. Mijn cliënten willen graag een consistent zelfbeeld behouden en kunnen hun gedrag rationaliseren om dit te bewerkstelligen, zelfs als dit betekent dat ze zichzelf en anderen schade toebrengen. Het verminderen van deze dissonantie kan helpen bij het herkennen van de noodzaak tot verandering.

Vanuit het perspectief van coaching is het belangrijk om de onderliggende factoren en mechanismen te begrijpen die mensen ervan weerhouden om destructief gedrag te veranderen. Eén van de cruciale elementen is de "welbekende" comfortzone: mensen voelen zich vaak veilig en comfortabel in hun huidige situatie, ondanks de negatieve gevolgen. Verandering kan leiden tot onzekerheid en angst voor het onbekende, waardoor mensen blijven vasthouden aan hun huidige gedragspatronen.


Wanneer melancholie, onzekerheid en zorgen zich zo diep in ons leven verstrengelen, worden ze een veilige haven of "comfortzone" waar we geneigd zijn te verblijven. Dit fenomeen noem ik "het verblijven in tristesse". Hoewel we ons bewust zijn van de destructieve aard ervan, houden we vaak vast aan deze gewoonte, omdat het een vertrouwde en troostende plek is waar we ons helaas thuis voelen.


Het is echter nooit de bedoeling dat we blijven vastklampen aan een gewoonte, zeker als deze niet ondersteunend en schadelijk is, enkel omdat we zo vertrouwd zijn geraakt met dat gedrag dat het veilig en als thuis voelt. Dan hoor ik vaak uitspraken als: "Dit ben ik, ik ga nu niet meer veranderen" of "Ik doe dit al mijn hele leven zo, dit is nu eenmaal wie ik ben." Bij het horen van dergelijke uitspraken, voel ik een diepe teleurstelling. Dat kan je als mens niet verantwoorden. We mogen nooit de intentie hebben om ons neer te leggen bij iets dat ons dag na dag ontmoedigt en ons verhindert om op ons hoogste niveau te presteren.


Als coach volg ik verschillende stappen en strategieën om mijn cliënten te helpen destructief gedrag te veranderen. Hier zijn enkele belangrijke stappen die ik overweeg:

  1. Bewustwording: De eerste stap is mijn cliënt te helpen zich bewust te worden van het destructieve gedrag en de negatieve gevolgen ervan. Ik gebruik open vragen en reflectie om hen te stimuleren om hun gedachten, gevoelens en gedrag te verkennen.

  2. Inzicht: Ik help mijn cliënt om de onderliggende redenen en triggers voor het destructieve gedrag te identificeren. Dit kan onder meer onopgeloste emoties, negatieve overtuigingen of ongezonde copingmechanismen omvatten.

  3. Doelen stellen: Samen met mijn cliënt stel ik specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) doelen voor gedragsverandering op. Ik zorg ervoor dat deze doelen realistisch en haalbaar zijn en help mijn cliënt om zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen verandering.

  4. Actieplan: Samen met mijn cliënt ontwikkel ik een actieplan met concrete stappen om de doelen te bereiken. Dit kan het aanleren van nieuwe vaardigheden, het aangaan van uitdagingen, het veranderen van omgevingsfactoren of het zoeken van sociale steun omvatten.

  5. Copingvaardigheden: Ik leer mijn cliënt effectieve copingvaardigheden aan om met stress, negatieve emoties en verleidingen om te gaan. Dit kan onder meer ontspanningstechnieken, probleemoplossende strategieën en het opbouwen van een ondersteunend netwerk omvatten.

  6. Monitor en evalueer: Ik houd de voortgang van mijn cliënt in de gaten en evalueer regelmatig hun succes bij het bereiken van hun doelen. Ik help hen om successen te vieren, maar ook om van mislukkingen te leren en hun strategieën dienovereenkomstig aan te passen.

  7. Terugvalpreventie: Ik bereid mijn cliënt voor op mogelijke terugvallen en leer hen hoe ze met deze situaties kunnen omgaan. Ik identificeer risicosituaties en triggers en ontwikkel een noodplan voor het geval ze met moeilijke momenten worden geconfronteerd.

  8. Onderhoud: Ik help mijn cliënt om hun nieuwe gedrag op lange termijn vol te houden en verder te groeien. Ik blijf hen ondersteunen en moedig hen aan om hun doelen en actieplannen regelmatig te herzien en bij te stellen.

Gedragsverandering is een complex en vaak uitdagend proces. Als coach is het belangrijk voor mij om geduldig, empathisch en flexibel te zijn en mijn aanpak aan te passen aan de unieke behoeften en omstandigheden van elke cliënt.


Waar wacht je nog op om het beste uit jezelf te halen? Welk gedrag blijf je dag na dag herhalen, terwijl je weet dat niemand er beter van wordt? Het is tijd om te erkennen dat er ruimte is voor groei en verandering. Samen kunnen we werken aan het identificeren en doorbreken van ongewenste gedragspatronen en het ontwikkelen van nieuwe, gezonde gewoonten die je leven zullen verrijken. Ik ben er om je te begeleiden, te ondersteunen en je verantwoordelijk te houden terwijl je streeft naar persoonlijke groei en zelfontplooiing.

Neem vandaag nog contact met mij op om een gesprek in te plannen en te ontdekken hoe ik je kan helpen om het beste uit jezelf te halen. Laten we samen een pad uitstippelen dat leidt naar een betere versie van jezelf en een leven vol voldoening, welzijn en geluk.
15 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page