INFO & TIPS

Ontdek hier waar coaching je allemaal mee kan helpen!

Image by LinkedIn Sales Solutions

COACHING

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of (psycho)therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. 

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige een-op-een-relatie. De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid van de gecoachte.

Image by Aditya Saxena

LIFE

Tijdens een LIFE coachingtraject praten we samen over datgene waar jij mee worstelt in je leven. Het kan zijn dat jij perfect weet wat er allemaal aangepakt moet worden maar het kan ook zijn dat je voorlopig geen idee hebt waarom je je zo voelt. In beide gevallen gaan jullie samen aan de slag.


Kevin Desmetz luistert naar jou op een onbevooroordeelde en onpartijdige manier. Je kan vrij en ongeremd praten over de zaken die jou bezighouden. Jullie bespreken samen alle werkpunten en zetten alles op een rijtje, zodat je in je leven opnieuw de juiste beslissingen kan nemen. Deze vorm van "one on one" coaching opent je blik, laat je op verschillende manieren naar het leven kijken en leert je anders om te gaan met bepaalde zaken.

​​

"We stellen doelen en werken daar naartoe."

​​

Het werken aan de realisatie van deze doelen is een creatief en motiverend proces dat energie vraagt maar veel oplevert. Voor het bereiken van je doelen heb je met kevin Desmetz een traject afgesproken. De persoonlijke doelen kunnen tijdens tussenevaluaties worden aangescherpt of bijgesteld. Vooraleer met de uitvoering van dit traject van start te gaan, spreken wij een wederzijdse werkrelatie af op basis van gelijkwaardigheid.


Van Kevin Desmetz kun je verwachten:

​​

  • Deskundige begeleiding en ondersteuning bij jouw ontwikkeling; dit betekent dat je in elk stadium van het traject kunt rekenen op adequate ondersteuning; waar nodig kunnen in overleg met jou andere deskundigen worden ingeschakeld.

  • Een vertrouwelijke behandeling; dit betekent dat geen enkele informatie aan derden gegeven wordt, tenzij na jouw goedkeuring; wel houdt Kevin Desmetz zich het recht voor collegiaal overleg te hebben in het kader van de eigen ontwikkeling (intervisie & supervisie); dit overleg vindt evenwel geanonimiseerd plaats.

​​

Het welslagen van je ontwikkelingstraject is in hoge mate afhankelijk van je eigen inzet. Je blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling. 

Image by bruce mars

DOEL GERICHT

Je hebt een doel voor ogen en wil dit behalen. Misschien moet je nog je eerste stap zetten of misschien heb je het al 10 keer geprobeerd zonder resultaat.


Dan zit je hier juist!


Het maakt in principe niet uit wat het doel is, zolang je het duidelijk kan benoemen dan is in deze formule perfect. Wij bekijken samen het doel, gaan het nog verder specifiëren en dan zoeken we de beste strategie om dat doel te bereiken. 


We gaan uiteraard ook na hoe realistisch je doel is, in welke tijdspanne we het willen bereiken en/of we hulpbronnen gaan nodig hebben (bv. Diëtist, sportcoach, psychologische ondersteuning,…)

Image by Quinton Coetzee

MINDFULNESS

Mindfulness is een mengeling van westerse psychologie en invloeden vanuit het Boeddhisme. Je kunt het zien als een levenshouding die helemaal losstaat van enige religie. Het is geschikt voor iedereen die beter wil leren omgaan met de hectiek van het dagelijkse leven, voor wie op zoek is naar meer rust en zingeving. Mindfulness leert je omgaan met de uitdagingen van alledag, of die nu persoonlijk of werkgerelateerd zijn. De basis is steeds proberen te leven met een niet-oordelende aandacht. Dit zorgt ervoor dat je steviger in het leven staat en niet meer zomaar meegaat in onplezierige of overweldigende gevoelens. 

 Mindfulness betekent letterlijk ‘opmerkzaamheid’ of ‘oplettendheid’. Je probeert je van elk moment bewust te zijn, het huidige moment bewust te ervaren, zonder het te willen veranderen. Het is de kunst van leven in het NU, met volle aandacht.

 Onze altijd aanwezige gedachten én invloeden van buitenaf zorgen ervoor dat we onze aandacht moeilijk kunnen houden bij hetgeen we doen. We verliezen veel tijd en energie  aan dingen waar we ons niet eens bewust van zijn. (En dan vinden we het raar dat we het gevoel hebben dat de tijd zo snel gaat!)

 Jouw malende gedachten kunnen er ook toe leiden dat je dingen gaat denken of zien die er helemaal (nog) niet zijn. Je vormt een beeld van de situatie dat niet reëel is, niet de werkelijkheid. Dat geeft strijd in je denken (in je hoofd dus) en vervolgens een heleboel stress, spanning en onrust. Dat kan zich in je lichaam vertalen als ongenoegen, pijn, slapeloosheid en zelfs ziekte.

 Door op een ontspannen manier open te staan voor de realiteit van het moment kun je op een adequatere manier reageren op uitdagende situaties.

 Mindfulness zorgt voor meer rust in je hoofd, minder stress, een beter concentratievermogen, meer emotionele stabiliteit, meer inzicht in je functioneren en een betere gezondheid. Wanneer je het onderliggende mechanisme van mindfulness beter begrijpt is het ook veel makkelijker om het toe te passen in een heel brede context. Het neemt ook de misvatting weg dat “mindfulness” eerder een truc is voor “wie erin gelooft”. De combinatie van de praktijk en de psychologie achter mindfulness heeft bewezen zeer nuttig te zijn voor heel veel mensen. Door de jaren heen hebben tal van mensen geprofiteerd van deze aanpak. Het stelde hen in staat een beter en meer helder beeld te vormen van onze geest. Ze kunnen gebruik maken van een helderder inzicht en een meer evenwichtig leven.

Image by Elisa Ventur

STRESS REDUCTIE

Stress komt in alle maten en vormen voor. Zo kan het zijn dat je stress werkgerelateerd is, maar ook dat je bijvoorbeeld stress hebt om een event die je moet plannen. Stress is bovendien niet altijd slecht. Soms kan het je net dat tikkeltje extra motiveren waardoor de dingen sneller gedaan zijn. Langs de andere kant kan je bijvoorbeeld mensen tegenkomen die een ‘black out’ hebben gekregen doordat hun stressniveau erg hoog lag.
Stress kan dus zowel gezond als ongezond zijn. Het is dus nuttig, als je stress hebt, na te gaan wat dit met je op dagelijkse basis doet. Helpt je stress je beter presteren? Of werkt de stress net remmend? Kan je er slechter door slapen? Pieker je vaak over dingen die je nog moet doen?Als je stress langdurig aanhoudt en een chronische vorm aan neemt en/of significante invloeden heeft op je daglijks functioneren, is het nuttig op zoek te gaan naar professionele hulp. 
Chronische stress kan zich ook manifesteren in tal van lichamelijke klachten. Het is gekend dat één van de belangrijkste oorzaken van migraine stress is. Daarnaast horen we volgende klachten frequent voorkomen: nek en schouderpijn, spierpijn, vermoeidheid, hartkloppingen, zwetende handen, tandenknarsen, hoofdpijn, maag en darmklachten, ...
Naast lichamelijke gevolgen, kan stress ook een grote invloed hebben op je gemoedstoestand. Stress wordt namelijk vaker gelinkt met een somber humeur, piekeren en zelfs angst. Zo kan stress een grote rol spelen in angstproblematieken, maar ook een grote invloed hebben op burn-out symptomen, depressie,….

Image by Jacqueline Day

BURN-OUT EN BURN-OUT PREVENTIE

Burn-out preventie doen wordt steeds belangrijker. 1 op de 20 werknemers zit namelijk thuis met een burn-out. Dit is nefast voor beide betrokken partijen, namelijk de werknemer en de werkgever. Voor de werknemer zal het aanpakken van zijn burn-out energie vragen en zal de werknemer in veel gevallen ook thuis zitten gedurende een langere periode. 

De behandeling van burn-out hem grotendeels zit in het loslaten van oude gewoontes en het ontwikkelen van nieuwe gewoontes, die ervoor zorgen dat de kans op een burn-out kleiner wordt. Je oude gewoontes hebben er namelijk toe geleid dat je een burn-out kreeg en als je deze niet veranderd is een nieuwe burn-out vaak niet ver weg.

 Als je perfectionistisch bent, wil dit niet zeggen dat je al je perfectionisme over boord moet gooien, maar dankzij een behandeling kan je leren wanneer het nuttig is om perfectionistisch te zijn en wanneer je moet leren loslaten.

 Verder, buiten het ontwikkelen van nieuwe gewoontes, bestaan een burn-out behandeling vaak in het aanpassen van de coping manier. Dit wil zeggen dat we de manier waarop je met moeilijke situaties omgaat willen aanpakken, zodat ook dit ervoor zal zorgen dat burn-out in de toekomst minder kan voorkomen.